Generelt

Sittehemmede "glemt" når universell utforming utbygges og praktiseres?


Publisert: 30. januar 2008
Mens det er relativt stor oppmerksomhet  rundt bevegelseshemning, er det å ligge på offentlige steder nærmest tabubelagt, mener Mosken BerghMens det er relativt stor oppmerksomhet rundt bevegelseshemning, er det å ligge på offentlige steder nærmest tabubelagt, mener Mosken Bergh
- Det hersker en generell kunnskapsmangel om sittehemning i offentlige etater og i samfunnet for øvrig. Dette er svært uheldig når universell utforming skal utbygges og praktiseres, sier cand. jur. Mosken Bergh. Hun leder en internasjonal selvhjelpsgruppe for mennesker med kronisk smerte.


Sittehemning - også kalt nedsatt sitteevne, redusert sitteevne eller sitteproblemer - er den  primære funksjonshemning ved rygglidelser. Sittehemmede er ingen tallmessig liten gruppe, rundt 50.000 personer her i landet kan være plaget av betydelige sitteproblemer. Mens det er i dag er relativt stor oppmerksomhet rundt bevegelseshemning, er det å ligge på offentlige steder  derimot nærmest tabubelagt, mener Mosken Bergh.

"Det er nødvendig med helt andre former for tilrettelegging for sittehemmede enn for personer med kun nedsatt bevegelighet. Ryggvennlige stoler eller muligheter til å legge seg ned, finnes sjelden. Det begrenser sittehemmedes mobilitet og deltakelse i samfunnslivet," skriver Mosken Bergh i et innlegg på nettstedet til Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne.

"Hvis barrierene for sittehemmede noen gang skal nedbygges, må begrepene nevnes og kunnskapen om denne funksjonsnedsettelsen bedres," skriver Bergh.

Du kan lese hele innlegget til Mosken Bergh, med henvisninger til kilder og relaterte artikler, på dok.no.

Har du meninger om dette, er du velkommen til å ytre deg i vårt diskusjonsforum i menyen til venstre.

Kopirett © 2018 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.