Generelt

Slik lager du en god instruksjonsfilm


Publisert: 06. mai 2015

En ny veileder hjelper deg å lage instruksjonsfilmer. (Fotos fra veilederen)En ny veileder hjelper deg å lage instruksjonsfilmer. (Fotos fra veilederen)    Film brukes stadig mer til opplæring. Nå finnes det en veileder som hjelper deg å lage instruksjonsfilmer.

Stadig flere blant oss oppdager at om du har et problem, så kan du gå inn på for eksempel YouTube og finne en instruksjonsfilm om hvordan du løser det. Der har hjelpsomme sjeler laget og lastet opp mengder av slike filmer helt gratis.

Med forklaring på film, blir det lettere å forstå for mange. Lettere enn om du hører eller leser.

Veileder er klar

Bufdir (Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet) har nå støttet produksjonen av en veileder som viser deg hvordan du kan lage en god instruksjonsfilm. Bak produksjonen av «Gode instruksjonsfilmer» står Karde AS, som selv har mye erfaring i å lage instruksjonsvideoer for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Veilederen «Gode instruksjonsfilmer» finner du her.

Mange har utstyret klart

Mange av oss, kanskje de fleste, har allerede utstyret som behøves for å komme i gang med å lage en instruksjonsfilm.

For det første behøver du en smarttelefon eller et nettbrett. Om du vil lage en film med eller uten filmredigering, blir opptil deg.

Veilederen fra Karde legger stor vekt på gangen ved produksjon av film. Den gir en rekke nyttige råd og forklarer prinsippene ved redigering av video.

Hensiktsmessig opplæring

Målet med dette Bufdir-støttede prosjektet var å lage en veileder i å lage instruksjonsfilm for hjelpere til mennesker med utviklingshemning og andre kognitive funksjonsvansker.

Å få opplæring på en mest mulig hensiktsmessig måte, er spesielt viktig ved kognitive funksjonsvansker. Instruksjonsfilmen kan blant annet vise detaljer som kan være vanskelig å beskrive på annen måte.

Målgruppene for denne veilederen er lærere, assistenter, familie, tjenesteytere i boliger og på arbeidsplasser og dagaktivitetssentre, helsetjenesten, og utviklere av hjelpemidler, nettsider og filmer.

Men det finnes sikkert også mange andre som kan ha nytte av veilederen.

Kilde: Karde AS

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.