Generelt

Støy på jobben kan gi deg hjertetrøbbel


Publisert: 14. januar 2016

Har du opplevd det stressende med støy når du er på jobb? Forskere finner nå en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk. (Foto: Colourbox)Har du opplevd det stressende med støy når du er på jobb? Forskere finner nå en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk. (Foto: Colourbox)    For første gang er det nå funnet en sammenheng mellom støy på arbeidsplassen og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Nedsatt hørsel på grunn av støy er den vanligste yrkessykdommen i Norge. En litteraturgjennomgang gjort av forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser nå at støy kan ha andre helseeffekter enn hørselstap.

Forskerne har sett på all vitenskapelig produksjon på området siden 1999. De finner en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk kan være en forløper for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.

De finner en klar sammenheng mellom støy og hjertesykdom.

Forskerne finner også en sammenheng mellom støy i arbeidslivet og økt dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Men denne sammenhengen er svakere.

– Vi så at sammenhengene var økende ved økende støynivåer. Dette tilsier at arbeidet med å forebygge støy på arbeidsplassen fremdeles er viktig – også av andre grunner enn å forebygge hørselstap, sier forskningssjef Marit Skogstad ved STAMI.

Kilde: STAMI

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.