Fylker og kommuner

Fagdag og nettverkssamling i Kristiansand


Publisert: 06. september 2010

Illustrasjonstegning av mann på talerstol.Illustrasjonstegning av mann på talerstol.

Prosjektledere, koordinatorer og nøkkelpersoner fra pilotfylkene og ressurskommunene var nylig samlet til en tettpakket møtesesjon i Kristiansand. Det åpnet med fagdag over tre aktuelle temaer, og fortsatte med nettverkssamling.

Til sammen 84 deltakere fra ulike deler av landet fikk seg servert et tettpakket program på den to dager lange samlingen i sørlandsbyen. Arrangementet startet med en fagdag hvor tre temaer ble drøftet. Først sammenhenger mellom mål og krav til universell utforming i plan og bygningsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dernest tok man for seg dagens situasjon for universell utforming i offentlige bygg. Og til slutt var temaet på fagdagen hvordan utfordringene skal løses framover. For det er ingen tvil om at det her er utfordringer på mange områder, og for prosjektledere og andre er det et spennende felt å jobbe i - både på lokalt og nasjonalt nivå.

Jorann Tørnkvist,  som arbeider med å koordinere arbeidet med universell utforming i Kristiansand, var guide på en befaring i byens sentrum.

På dag 2 fortsatte programmet for prosjektledere og koordinatorer i det såkalte tiltak K1; Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner.

Nedenfor finner du relevant informasjon om arrangementet, med foredragsfiler/foiler. Alt er i PDF-format:

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.