Fylker og kommuner

Nettverkssamling for kommuner og fylker


Publisert: 31. mai 2011

Kartet viser deltagende fylker og kommuner.Kartet viser deltagende fylker og kommuner.Prosjektledere og nøkkelpersoner fra landets pilotfylker for universell utforming har vært samlet i Rogaland. Kartet til høyre viser landets pilotfylker og pilotkommuner for universell utforming. 

Ressurskommune viser seg ofte å være en ressurs utover egen kommune, fortalte seniorrådgiver Einar Lund i Miljøverndepartementet da han innledet samlingen på Sola 9. mai.

Utfordringene nå er både å fortsette egenutviklingen og å mobilisere og motivere andre kommuner i arbeidet med universell utforming, sa Lund til de om lag 100 deltagerne på samlingen. 

Arbeidet med universell utforming i fylkene er forankret i fylkesvise prosjektplaner. To sentrale mål for arbeidet i kommunene er å gjøre alle kommunesentra universelt utformet og at alle kommuner skal ha friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet. 

Politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner skal innen 2014 ha god kompetanse og gode planleggings- og forvaltningsrutiner på universell utforming og tilgjengelighet innenfor plan-og bygningslovens virkeområde.

Nedenfor finner du informasjon, presentasjoner og innlegg fra  arrangementet på Sola. Alle filene er i PDF-format 

Deltakerliste for samlingen

Program

Regionale utfordringer i Rogaland (Tom Tvedt)

Universell utforming i Klepp og Time (Anne Reidun Garpestad)

Om uu-utdanning (Kjetil Knarlag)

Byggingen av Gjerdrum ungdomsskole (Eva Krisitn Krogh)

Oppgradering av Åsane terminal (John Martin Jacobsen)

Strategier og planer (Erik Vieth Pedersen)

Frøyland og Orstad kyrkje (Njål Fykse)

Universell utforming i plan og tek (Tone Rønnevig)

Stavanger lufthavn (Morten Vatne)

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Maren Anna Dam)

Morgendagens boliger (Eli Homefjord Clarke)

Byggingen av Tangen i Kristiansand (Elin A. Begland)

Bustader for alle i Klepp (Petter Willmann)

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.