Fylker og kommuner

Felles uu-samling for ressurskommuner og pilotfylker


Publisert: 11. november 2009
Ordfører Knut Gustav Woie i Eidskog ønsket velkommen og orienterte om uu-arbeidet i ressurskommunen.Ordfører Knut Gustav Woie i Eidskog ønsket velkommen og orienterte om uu-arbeidet i ressurskommunen.

Flere av foredragsfilene, samt program og deltakerliste fra den første felles samlingen for pilotfylker og ressurskommuner er nå tilgjengelig. Samlingen ble arrangert i Morokulien, på riksgrensen mellom hedmarkskommunen Eidsskog og den svenske nabokommunen Eda.


Til sammen var 60 prosjektledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner fra 11 ressurskommuner og sju pilotfylker var representert på samlingen, sammen med svenske gjester. Det ble gitt en rekke foredrag der temaene omhandlet universell utforming både for bygg, uteområder og i arbeidet med standarder. Samlingen tillot også utfordrende og kritiske blikk på universell utforming som strategi.

På en av arrangementsdagene var det felles opplegg for ressurskommuner og pilotfylker. På programmet sto blant annet befaring av den nye Kongsvinger videregående skole og NAV- kontor/ Eidskog rådhus.

Ressurskommunene Stord, Porsgrunn og Risør bidro med erfaringer med universell utforming av uteområder. Representanter fra Eda kommun ga på sin side et innblikk i hvordan det jobbes med universell utforming på den andre siden av grensen - for øvrig i godt samarbeid med sin norske nabo Eidskog.

Her finner du program for ressurskommunene og for pilotfylkene (begge som doc-filer). Her har du også tilgang på deltakerlisten (xls-format).

Noen av foredragsfilene fra Morokulien-samlingen finner du nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av disse tekst- og bildefilene kan være tunge å laste ned å laste. Andre foredragsfiler har vi av den grunn dessverre ikke sett det hensiktsmessig å legge ut her i denne omgangen...

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. Nye krav til uteområder. (Filtype: PDF)

Eda kommun, Sverige: Erfaringer fra kommunens arbeid med universell utforming. (Filtype: PPS)

Risør: Oppgradering i eksisterende bymiljø. (Filtype: PDF)

Sentrum videregående skole, folkebibliotek og park i Kongsvinger. (Filtype: PDF)

Standard Norge og universell utforming. (Filtype: PPS)

Universell utforming av arbeidsbygg og publikumsbygg, eksempler fra Kongsvinger. (Filtype: PDF)

Camilla Ryhl: Begreper og definisjoner (Filtype: PDF)

De glemte sidene ved universell utforming. (Filtype: PPS)

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.