Fylker og kommuner

Pilotfylker med fokus på kommunesatsing


Publisert: 24. juni 2010
Våpenskjoldene til Alta kommune (til venstre) og Finnmark fylke.Våpenskjoldene til Alta kommune (til venstre) og Finnmark fylke.

Prosjektledere og nøkkelpersoner fra landets pilotfylker for universell utforming har vært samlet i Alta. En viktig jobb i pilotfylkene gjennom resten av året blir å få flere egne kommuner med på den målrettede uu-satsingen.


I kommunesatsingen ligger det at pilotfylkene skal gi drahjelp til kommunene sine. Under samlingen i Alta ble det tilkjennegitt stor entusiasme. Og det skorter ikke på utfordrende arbeidsoppgaver i de åtte pilotfylkene. Men nå kan arbeidet gjøres i forvissning om at universell utforming har fått sin tydelige plass i lovverket.

Det er et uttrykt mål at politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner innen 2014 skal ha god kompetanse og gode planleggings-og forvaltningsrutiner på universell utforming og tilgjengelighet innenfor plan-og bygningslovens virkeområde.

Ettersom samlingen denne gangen var lagt til vårt nordligste fylke, ble en god del oppmerksomhet rettet mot de helt spesielle utfordringene som arbeidet med universell utforming har i Finnmark; kulturelt, språklig og ikke minst geografisk og klimatisk.

I fylkene arbeides det nå med forskjellige delprosjekter, så som folkehelse og reiseliv.  Nedenfor finner du informasjon, presentasjoner og innlegg fra pilotfylke-arrangementet i Alta. Alle filene er i PDF-format.

Deltakerliste for samlingen i Alta i juni 2010.

Program.

Presentasjon av Alta kommune ved ordfører Geir-Ove Bakken.

Nytt fra MD ved Einar Lund, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet.

Kompetanseprogrammet K5 ved Tone Rønnevig, rådgiver, Statens bygningstekniske etat.

Mobilisering av nye kommuner: Knut Bjørn Christophersen, avdelingsdirektør, Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Mobilisering av nye "piloter" i Finnmark - innlegg ved Bjørnar S. Simonsen, rådgiver i Finnmark fylkeskommune.

Orientering ved Hild Kristin Morvik, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet, om de to neste samlingene. De arrangeres i Kristiansand og i Verdal.

Et åpent og inkluderende Finnmark: Kultur- og idrettssjef Marianne Pedersen, Finnmark fylkeskommune.

Om arbeidet i Rogaland ved prosjektleder Linda Nilsen Ask, Rogaland fylkeskommune.

Flerprosjektledelse: Presentasjon ved Synnøve Roald og Arild Stavne, Prosjektforum.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.