Fylker og kommuner

Ressurskommunene klare til innsats


Publisert: 03. juni 2009
Prosjektledere fra ressurskommunene og fra Miljøverndepartementet foreviget under samlingen på Romerike.Prosjektledere fra ressurskommunene og fra Miljøverndepartementet foreviget under samlingen på Romerike.

Representanter for ressurskommunene var nylig samlet til konferanse i Nes på Romerike. Etter først å ha vært med i Miljøverndepartementets pilotkommuneprosjekt, står de nå rustet til å dele sine erfaringer fra alle faser i arbeidet med universell utforming.

 

Ressurskommunene inngår i det nasjonale arbeidet med å fremme universell utforming som kommunal strategi. Med ressurskommunestatusen følger et ansvar med å bistå andre kommuner i deres uu-arbeid. Ressurskommunene har derfor prosjektpersoner som blant annet tar seg av ulike henvendelser og besøk, foredrag, som legger opp befaringer, og eller bidrar til regionalt og nasjonalt formidlings- og utviklingsarbeid.

De kan bistå med sine erfaringer fra alle faser i arbeidet med universell utforming;  bevisstgjøring, politisk forankring, organisering av medvirkningsprosesser, utarbeidelse av planbestemmelser,  byggesaksbehandling, tilsyn, drift og vedlikehold.

Alle ressurskommunene var representert på samlingen på Romerike. Det vil si prosjektledere fra Eidskog, Kristiansand, Porsgrunn, Risør, Stord, Trondheim, Verdal og Ullensaker, samt Time/Klepp og Vestre Toten/Gjøvik, som er ressurskommuner i par. Tromsø og Sortland er med som pådrivere i et ressursnettverk for Nord-Norge; "Nettverk nord".

Foiler fra innledningsforedragene på ressurskommunenes konferanse finner du her:

Innledning av Kristi Ringard, Miljøverndepartementets prosjektledelse: "Universell utforming - en ny utfordring for kommunal planlegging" (Powerpoint)

Amir Vaghei fra Statens Byggtekniske etat om kompetanseprogrammet. (Powerpoint)

Christian Hellevang – info om KS (Powerpoint)

Anders Paulsen, Gran kommune: "Folkehelse og uu i kommunal planlegging". (PDF-format)

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.