Fylker og kommuner

Ledelinjer fanger oppmerksomhet i Porsgrunn


Publisert: 18. februar 2010
I Porsgrunn er det laget et testfelt for ledelinjer. Her fra utfrøvingen under mobilitetsuka sist høst. (Foto: Kjersti Berg.)I Porsgrunn er det laget et testfelt for ledelinjer. Her fra utfrøvingen under mobilitetsuka sist høst. (Foto: Kjersti Berg.)

I 2007 begynte Porsgrunn å planlegge et sammenhengende ledelinjesystem fra byens kollektivterminal til sentrale bystrøk. I den forbindelsen ble det laget et testfelt for å kartlegge brukervennlighet og holdbarhet for ulike typer ledelinjer. Snart kommer en rapport om dette arbeidet.


Da prosjektlederne fra ressurskommuner for universell utforming var samlet i Porsgrunn nylig, besto programmet blant annet av en byvandring som inkluderte befaring av ledelinjer og byrom i Porsgrunn sentrum.

I fjor vår ble det lagt ledelinjer i Storgata. Dessuten har kommunen opparbeidet et testfelt som består av ledelinjer i ulike materialer, og med varierende bredde og utforming.

Under den europeiske mobilitetsuka i september 2009, ble det gjennomført en uttesting av de ulike produktene med hjelp av representanter fra ulike brukerorganisasjoner. Testingen ble  basert på  observasjon og intervju, og prosjektleder Kjersti Berg i Porsgrunn kommune opplyser at erfaringene med ledelinjer i Porsgrunn etter hvert vil bli samlet og publisert i en rapport.

- Denne rapporten, som lages av  Asplan Viak AS, vil inneholde en beskrivelse av testområdene og produktenes egnethet med hensyn til drift, holdbarhet og brukervennlighet, forteller Kjersti Berg, som legger til at erfaringene fra arbeidet med ledelinjer i Porsgrunn vil bli tatt med i det videre nettverkssamarbeidet for ressurskommunene for universell utforming.

Et av temaene på samlingen for ressurskommuner var deltiltak K5 i Nasjonal handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet: Kompetanseprogrammet i universell utforming for politikere og ansatte i (fylkes)kommunene.

Statens Byggetekniske Etat fikk mange gode tips fra ressurskommunene på videre utvikling av kompetanseprogrammet. Foiler og annet stoff fra ressurskommune-samlingen i Porsgrunn i januar er å finne her:

Programmet for samlingen.

Deltakerliste.

Oversikt over hovedaktiviteter for universell utforming i Porsgrunn i 2009.

Rehabilitering av Time kyrkje.

Faksimile av reportasje om Time kyrkje fra lokalavisa Jæren.

Orientering fra Verdal kommune.

Referat og oppsummering av samlingen.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.