Fylker og kommuner

- Universell utforming en berikelse for kulturminner


Publisert: 01. juni 2010
Brygga i Risør, med ledelinjer og benk.Brygga i Risør, med ledelinjer og benk.

Universell utforming er en berikelse til verneverdige bygg og kulturminner. Dette ble det gitt mange eksempler på under et seminar i Risør nylig. Men det kan være krevende - og det må ofte stor kreativitet til for å gjøre kulturminner tilgjengelig for alle.


Utfordringene med universell utforming knyttet til kulturminner og kulturmiljøer var hovedtemaet på vårsamlingen som Miljøverndepartementet arrangerte for nøkkelpersoner i ressurskommuner og pilotfylker. Deler av samlingen i Risør ble arrangert i samarbeid med Riksantikvaren.

Mer enn 100 deltakere fikk gjennom foredrag, diskusjoner og byvandring nyttig informasjon om hvordan det bør tenkes og arbeides på dette fagfeltet.

- Arbeidet med universell utforming krever god kunnskap på mange områder, ikke minst i forhold til flere lovtekster. Med to sterke særlover, kulturminneloven og likestillings- og diskrimineringsloven, samt en generell lov som plan- og bygningsloven, er det mange
muligheter å tråkke feil, sa seniorrådgiver Anna-Lena Eriksson hos Riksantikvaren. - For å finne de gode, universelle løsningene - og få disse å framstå som vår tids positive tillegg til kulturminnene og ikke som skjemmende elementer - må vi legge ned mye kreativ kraft framover, sa hun blant annet.

Foredragsfiler fra seminaret er tilgjengelig nedenfor, sammen med program, deltakerliste med kontaktadresser og oppsummering av gruppearbeid. De fleste filene som er lagt ut her er i PDF-format.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.