Kurs og konferanse

14 tekstede videopptak fra Fornebudagene


Publisert: 10. desember 2015

Gikk du glipp av årets viktigste uu-arrangement? Her kan du se opp opptak av det som skjedde.

Det var i år fjerde gangen Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) markerte FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. desember med et stort arrangement.

Klikk her for å kunne velge mellom 14 ulike opptak fra Fornebudagene. Videoene er tekstet for hørselshemmede.

Horne informerte om tiltak

– Livskvaliteten kan øke for veldig mange mennesker om vi lykkes med universell utforming, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) til forsamlingen på Fornebu.

Horne takket de mange som bidrar i arbeidet med universell utforming i Norge.

– Men selv om vi er kommet langt i Norge, så vet vi at hindringer i samfunnet fortsatt gjør at mennesker ikke får leve livet slik de ønsker eller ikke får delta på lik linje med andre, sa statsråden.

Horne informerte om flere tiltak som regjeringen har satt i verk eller vil sette i verk.

Statsråd Solveig Horne takket de mange som bidrar i arbeidet for universell utforming.Statsråd Solveig Horne takket de mange som bidrar i arbeidet for universell utforming.Her er 12 av innslagene du kan se på tekstet video:

*Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

* FFO overrekker og lanserer rapport fra det sivile samfunn om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

* Mads Andreassen, fagansvarlig barn og ungdom Norges idrettsforbund.

* Marte Oppedal Vale, Universell utforming av informasjon og kommunikasjon. Interessepolitisk rådgiver Hørselshemmedes Landsforbund

* Marianne Kufaas Sæterhaug, leder av Dysleksi Ungdom.

* Per Inge Bjerknes, sjefsingeniør i Statens vegvesen, tidligere fylkesvaraordfører Østfold fylkeskommune.

* Eksempel på planer og praksis fra Ski kommune. Tuva Moflag, ordfører i Ski kommune.

* Kjersti Fremstad, fylkespolitiker og regionkontorleder NHF Innlandet.

* Innovasjonsprisen til St. Olav Hospital. Ragnhild Aslaksen, tidligere sjefsarkitekt i Helsebygg Midt-Norge.

* Jamfør kommun, Nina Lindqvist, avdelingssjef for Uppföljning och analys - Myndighet for delaktighet, Sverige.

* God adgang, Ulla Kramer sekretariatsleder, God adgang Danmark
Refleksjoner, skråblikk og kommentarer om universell utforming

* Frank Henrik Aarebrot, forsker og professor ved Universitetet i Bergen, politisk kommentator og valgekspert.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.