Universell Utforming

Erfaringer og framtidsvyer drøftet på ressurskommunesamling


Publisert: 28. mars 2011

 

Trondheims byvåpen.Trondheims byvåpen.Erfaringer, muligheter og framtidsvyer. Det var stikkordene som var utgangspunkt for foredrag og diskusjoner på årets første samling for prosjektledere, kontakter og nøkkelpersoner i ressurskommunene. Samlingen ble denne gangen holdt i Trondheim. 

Samlingene er et ledd i det som kalles "K1 - Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming", og de deltakende kommunene skifter på å være vertskap. Hver gang står det nye temaer på programmet - med en lokal befaring som fast innslag. Og denne gangen var det altså de framtidige mulighetene som var i fokus i tiltak K1.

I Trondheim var det 56 deltakere hvorav flere fra inviterte kommuner. 13 "gamle" pilotkommuner, som etter det opprinnelige pilotkommuneprosjektet fikk ny status som ressurskommuner, har en veilederfunksjon overfor nye kommuner i tiltak K1.

I tillegg til program og deltakerliste - begge i PDF-format - kan du nedenfor finne presentasjonene som ledsaget foredragene på samlingen:

Tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming. Seniorrådgiver Einar Lund, Miljøverndepartementet.

Universell utforming - en del av den nasjonale bærekraftstrategien.  Seniorrådgiver Olav Rand Bringa fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming. Jurist Eilin Reinaas, Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

"Trondheim - en funksjonsvennlig by" - hvordan får vi det til? Prosjektleder Solveig Dale og rådgiver Anne K. Dogger, Trondheim kommune.

Motivasjon og satsing på universell utforming i Verdal.  Marit Voll Skrove, leder i plan- og utviklingskomiteen i Verdal kommune.

Erfaringer fra kommuner om samarbeidsprosjekter og utveksling av ideer til samarbeid mellom kommunene i tiltak K1:

Parkommunene Gjøvik/Vestre Toten og nye kommuner i Gjøvikregionen. Hans Petter Olsen, prosjektleder for universell utforming for Gjøvik og Vestre Toten kommuner.

Parkommunene Time/Klepp og Gjesdal kommune. Anne Reidun Garpestad, prosjektleder for universell utforming i Time og Klepp kommuner.

Oppsummering av gruppediskusjoner.

 

 

 

 

 

 

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.